عروسک کانگورو

۳۰,۰۰۰ تومان

ساخت این کاردستی در سایز بزرگ (حدودا ۵۵ سانتی متر) ۱ ساعت و سایز کوچک (حدودا ۱۵ سانتی متر) ۲۰ دقیقه زمان خواهد برد.

عروسک فقط در سایز بزرگ کیسه دارد.

قیمت عروسک سایز بزرگ ۳۰۰۰۰ تومان

قیمت عروسک سایز کوچک ۷۰۰۰ تومان

برای سفارش این محصول روی سفارش ساخت کالا  کلیک کنید.

فروشنده : بساز و بفروش
question