سوسیس خانگی(مرغ)

۵۰,۰۰۰ تومان

سوسیس خانگی با گوشت مرغ گرم و مواد اولیه با کیفیت

توزیع فقط در شهراصفهان