سوسیس خانگی(بوقلمون)

۷۰,۰۰۰ تومان

توزیع در شهر اصفهان