الگوی دوخت پیراهن ساحلی بلند

۱۰,۰۰۰ تومان

بعد از خرید محصول، الگوی لباس جهت دانلود در اختیار شما قرار میگیرد.

نحوه استفاده از الگو را در مقاله زیر بیاموزید:

آموزش دوخت پیراهن ساحلی بلند مدل بوهو