آموزش ساخت عروسک نمدی با الگو و فیلم (عروسک نمدی جوجه)

۶,۹۰۰ تومان

این محصول دانلودی شامل طرح عروسک نمدی است که به صورت الگوی قابل پرینت در اختیار شما قرار می گیرد و یفیلم آموزش ساخت عروسک نمدی جوجه که می توانید به کمک آن به طور کامل روش ساخت این عروسک نمدی را یاد بگیرید.